Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin obejmuje zasady, które obowiązują przy korzystaniu z Serwisu pogoda.eu

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Administratorem Serwisu pogoda.eu jest:

More Online sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64 00-825 Warszawa, NIP: 5272947816, KRS: 0000879037.

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik, czyli osoba korzystająca z Serwisu pogoda.eu, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 • Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu.
 • Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z używania Serwisu.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść materiałów, które umieszcza w Serwisie np. komentarzy. Nie może w szczególności używać słów uznawanych za obelżywe i wstawiać treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z prawem, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści i łamania prawa.
 • Użytkownik na własne ryzyko klika w linki, odnośniki i materiały stron trzecich.
 • Użytkownik z niektórych funkcji i usług Serwisu może korzystać dopiero po założeniu konta w serwisach zewnętrznych np. konta na poczcie e-mail, albo rejestracji w usłudze Disqus.
 • Użytkownik nie może zamieszczać treści reklamowych, komercyjnych, promocyjnych oraz SPAMu.
 • Użytkownik akceptuje, że dostęp lub korzystanie z niektórych części Serwisu może podlegać odrębnym zasadom.
 • Użytkownik nie może podejmować prób nieuprawnionego dostępu do Serwisu oraz innych działań, które zakłócałby działanie stron Serwisu.

Ochrona prywatności i danych osobowych

Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są pod linkiem: pogoda.eu/privacy-policy.

Odpowiedzialność administratora

 • Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do niektórych treści, części i funkcji Serwisu.
 • Serwis pogoda.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikłe z wadliwie działającego sprzętu elektronicznego użytkownika, a które wpływają na prawidłowy odbiór zawartości witryny internetowej.
 • Serwis może wyświetlać reklamy i publikować materiały promocyjne.
 • Treście publikowane w Serwisie podlegają prawu autorskiemu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez użytkowników Serwisu i będzie usuwać takie treści zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2020 roku.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa poprzez treści zamieszczane przez Użytkowników, to Użytkownicy ponoszą pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie.
 • Administrator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Serwisu, zastrzega sobie prawo do przerw w jego działaniu i usunięcia Serwisu. Nie ponosi też odpowiedzialności za czasowy lub trwały brak dostępu do treści Serwisu z dowolnych przyczyn np. awarii technicznych, albo niedostosowania urządzeń elektronicznych użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślnie spowodowanie szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu lub wiązać się z nim. W szczególności nie odpowiada za ewentualne utracone korzyści, naruszenia dobrego imienia, szkody wynikłe z utraty danych czy opóźnienia, a także zakłócenia działalności gospodarczej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zawartość Serwisu była rzetelna, jednak informacje dostępne na jego stronach mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 • Administrator wyklucza wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia w granicach, w jakich jest to możliwe ze względu na przepisy prawa.

Zmiany w regulaminie

Administrator może zmienić regulamin z jednoczesnym powiadomieniem o tym użytkowników za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie Serwisu pogoda.eu

Regulamin

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16.10.2022 roku.

Dziękujemy za korzystania z serwisu pogoda.eu|
2022 © pogoda.eu| Regulamin| Polityka prywatności

v0.23.1

Ustawienia

Ustal styl, który Ci pasuje

Schemat kolorystyczny pogody

Wybierz schemat pogodowy.


Płynna szerokość pogody

Styl menu

Ustal styl dla lewego menu pogody

Podoba Ci się pogoda?

Poleć pogodę swoim znajomym.

USTAWIENIA